NGUYỄN VĂN TOÀN – VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

NGUYỄN VĂN TOÀN – VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP NGUYỄN VĂN TOÀN – VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP và đạt nhiều danh hiệu huy chương cấp tỉnh và toàn quốc.

- Huy chương Bạc hạng 75kg Giải vô địch Thể hình quốc gia năm 2023

- Huy chương vàng hạng B trên 70kg giải thể hình fitness cúp CLB tỉnh Nghệ An mở rộng

- Huy chường bạc hạng A trên 70kg giải thể hình fitness cúp CLB tỉnh Nghệ An mở rộng

- Huy chương vàng toàn năng trên 70kg giải thể hình fitness cúp CLB tỉnh Nghệ An mở rộng

- Huy chương vàng hạng B hạng 75kg cúp CLB toàn quốc

- Huy chương đồng hạng A hạng 75 kg cúp CLB toàn quốc